Thursday, March 8, 2007

Ibnu Sina


Ensiklopedia Perubatan Al Qanun Fit Tibb karangan Ibnu Sina sehingga penghujung abad ke 15 masih diulang cetak dalam 15 edisi Latin dan menjadi buku rujukan asas di universiti-universiti di Eropah lebih lama dari mana-mana buku perubatan yang ditulis oleh pakar perubatan.

Ia bermula daripada keinginan untuk menyelami rahsia Al-Quran yang menyebut tentang apa yang terkandung dalam tubuh manusia. "Dalam jasad manusia ada seketul daging, jika rosak daging itu, rosaklah seluruh anggota badan; jika baik daging itu, baiklah seluruh badan; daging itu adalah "Kalbu."

Kebanyakan ulama Usuluddin mentafsirkan "Kalbu" itu adalah hati dan hati ini dikaitkan dengan "penyakit hati" seperti hasad dan dengki. Tetapi Ibnu Sina melangkah setapak mentafsirkannya dari sudut fizikal manusia.

Bagi Ibnu Sina, melihat "Kalbu" itu sebagai "Jantung" kerana kesihatan jantung mempengaruhi seluruh badan manusia. Jantung ini pula dipengaruhi oleh gaya pemakanan manusia.

No comments: