Thursday, March 8, 2007

Al - Jazari


Kitab fi Ma'rifat Al-Hiyal Al Handasiya (The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices) oleh Al-Jazari menjadi asas kepada peralihan penggunaan alat traditional kepada mesin yang tidak lagi bergantung kepada pengunaan gunatenaga manusia dan binatang.

Beliau menjelaskan 50 peralatan mekanikal dalam 6 kategori.
Antaranya:
Jam air
Alat pembasuh kain (mesin wadu)
Roda pengangkut air
Eropah hanya menerima teknologi ini melalui Syria dan Kerajaan Islam Sepanyol

No comments: